Psihologie aplicata in domeniul securitatii nationale

Aceasta este o specialitate a psihologilor care consta în analiza psihologica a activitatii din Servesc PatriaInstitutiile de aparare, ordine publica si siguranta nationala, din structurile responsabile pentru persoanele institutionalizate potrivit legii, inclusiv din institutiile penitenciare, precum si din organizatiile cu atributii în domeniul securitatii private având aplicatie în:

a. evaluarea psihologica, în conformitate cu legislatia privind securitatea si sanatatea în munca, precum si a celei privind regimul armelor si munitiilor letale si neletale;

 b. în selectia profesionala pe baza cunoasterii profilului psihologic al candidatilor la ocuparea unor functii/posturi si prevenirea fenomenelor de inadaptare profesionala;

c. analiza, diagnoza si interventia organizationala;

 d. identificarea si gestionarea factorilor de risc si a vulnerabilitatilor psihologice individuale si de grup;

 e. managementul stresului, situatiilor de criza si negocierii conflictelor;

 f. cunoasterea si asistenta psihologica a personalului si a membrilor de familie, a persoanelor care executa pedepse privative de libertate, precum si a altor persoane, conform legislatiei în vigoare;

Examinari si avizari psihologice pentru eliberarea unui permis port arma conform

  • Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor
  • Ordonanta de urgenta nr. 26/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

– agenti de pazã si ordine neinarmati ;

– agenti de pazã si interventie înarmati cu arme letale,

– agenti gardã de corp, cu sau fãrã armã letalã ;

– permis port-armã de vânãtoare ;

– permis port-armã letalã ;