Psihologia muncii si organizationala

În domeniul Psihologiei Muncii ne adresam urmatoarelor categorii profesionale:

 • Personal cu functii de decizie si care lucreaza în conditii de stres neuropsihic
 • Personal care desfasoara activitati comerciale si de gestiune
 • Personal din mediu cu factori de risc (munca la înaltime, port arma, manipulare substante toxice)
 • Personal care lucreaza în conditii de izolare, zgomot

geometrie sacra

Procedura de avizare psihologica se face pe baza de contract, direct cu societatea civila profesionala de psihologie, TIHAN & ASOCIATII .

Activitatea se desfasoara în temeiul dispozitiilor Legii nr. 213/2004 si a normelor metodologice de aplicare a Legii nr.213/2004, aprobate prin H.G. nr. 788/2005. Pe lânga acestea baza legala mai contine: Legea securitatii si sanatatii in munca nr 319/2006 (art.13; art.48 alin.2 lit b) si Hotararea de Guvern nr.355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor

Atentie! Analiza psihologica nu face parte din obiectul de activitate al firmelor de medicina muncii.

 cropped-sigla-PSI.jpg

În domeniul Psihologiei Muncii  realizam:

(1) analiza psihologica a muncii (organigrame, profesiograme, psiho-profesiograme, analize de flux informational, analize-sinteze cu aplicatie pe procesele de munca);

(2) evaluare, selectie si expertiza psihologica în vederea angajarii, autorizarii/ mentinerii în functie sau la solicitarea institutiilor abilitate;

 •  Evaluare psihologica la angajare
 •  Evaluare psihologica periodica
 •  Evaluare psihologica la sesizare (în cazuri de abateri comportamentale, evenimente rutiere, accidente de munca etc.)
 •  Evaluare psihologica pentru promovare profesionala
 •  Evaluare psihologica pentru schimbarea functiei
 •  Evaluare psihologica în vederea orientarii scolare si profesionale
 •  Evaluarea psihologica a conducatorilor auto, toate categoriile
 •  Expertiza psihologica
 •  Evaluarea personalitatii sub aspect cognitiv, (QI), aptitudinal, afectiv – relational.

(3) evaluarea în scopul avizarii psihologice pentru protectia muncii si siguranta circulatiei si a navigatiei;

(4) formare, orientare si repartitie în munca dupa criterii psihologice;

(5) analiza psihologica si prevenirea incidentelor, evenimentelor si accidentelor de munca, circulatie si navigatie;

(6) analiza si prevenirea fenomenelor de inadaptare profesionala;

(7) studiul si prevenirea stresului ocupational;

(8) studierea si evaluarea modalitatilor de îmbunatatire a adaptarii operatorului uman în activitatea de munca;

(9) diagnoza si interventie organizationala;

(10) consiliere pentru orientarea în cariera si dezvoltare personala;

(11) informare si consiliere în vederea reconversiei si integrarii socio-profesionale;

(12) evaluare, consiliere pentru plasarea în munca a persoanelor cu dizabilitati;

(13) consiliere în vederea integrarii socio-profesionale a categoriilor de persoane defavorizate;

(14) consultanta psihologica pentru managementul resurselor umane;

(15) realizarea de studii si cercetari ergonomice în vederea îmbunatatirii performantelor umane în activitatea de munca.

 

Avizele psihologice  privind aspecte de integritate cât și aspecte ale personalității se elibereaza in urma unui protocol de analiza:

–          persoanelor la angajare

–           la evaluarea periodica

–           pentru trecerea de la o functie la o alta, superioara,

–           pentru anumite functii

 

Programare la telefonul: 0723.577.112

psiholog principal, supervizor  Eusebiu Tihan

Membru al Colegiului Psihologilor din Romania.